چهارشنبه 1 آبان 1398 23 اکتبر 2019

دوره آموزشی مبحث 17 (بازرسی گاز)

دوره آموزشی مبحث 17 (بازرسی گاز)

زمان برگزاری : اردیبهشت ماه 94                 مدت دوره : 24 ساعت

مدرس : مهندس شهوند                               تعداد شرکت کننده : 49 نفر

مکان برگزاری: ساختمان شماره 2 نظام مهندسی کاشان

 

 

تاریخ : 1395/12/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید