یکشنبه 31 شهریور 1398 22 سپتامبر 2019

برگزاری کوهگشت خانوادگی

برگزاری کوهگشت خانوادگی

نظام مهندسی کاشان در نظر دارد نخستین کوهگشت خانوادگی را با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، ویژه اعضای این دفتر و خانواده های محترم ایشان برگزار نماید. لذا از همه اعضای محترم دعوت به عمل می آید که به همراه خانواده خود در این برنامه مفرح و با نشاط شرکت نمایند.

زمان : جمعه 10 دیماه 95

مکان : خزاق

تجمع جهت عزیمت گروهی : ساعت 8 صبح روز جمعه ، میدان 15 خرداد

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید