یکشنبه 13 آذر 1401 4 دسامبر 2022

دوره آموزشی مبحث ششم مقررات ملی و استاندارد 2800 ویرایش 4

دوره آموزشی مبحث ششم مقررات ملی و استاندارد 2800 ویرایش 4

زمان برگزاری : تیرماه 93                        مدت دوره : 40 ساعت

مدرس : مهندس سیدعلی ثابت                تعداد شرکت کننده : 88 نفر

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، دانشکده فنی مهندسی، سالن سعدی

 

 

تاریخ : 1395/12/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید