پنج شنبه 12 تیر 1399 2 ژولای 2020

اصول و راهکارهای مدیریت انرژی در ساختمان

اصول و راهکارهای مدیریت انرژی در ساختمان

زمان برگزاری : بهمن ماه 93                        مدت دوره : 8 ساعت

مدرس : مهندس طاهری اصل                       تعداد شرکت کننده : 120 نفر

مکان برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، سالن غیاث الدین جمشید کاشانی

 

 

 

 

 

تاریخ : 1395/12/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید