چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

انتخابات کمیته تخصصی رشته تأسیسات الکتریکی

انتخابات کمیته تخصصی رشته تأسیسات الکتریکی

قابل توجه اعضای محترم رشته تأسیسات الکتریکی

این دفتر در نظر دارد انتخابات دوره ای کمیته تخصصی رشته تأسیسات الکتریکی را به صورت غیر حضوری برگزار نماید. لذا از اعضای محترم رشته تأسیسات الکتریکی این دفتر دعوت به عمل می آید جهت شرکت در انتخابات ، نسبت به انتخاب داوطلبین مربوطه طبق شرایط زیر اقدام نمایند.

1- انتخابات به صورت پیامکی در روز سه شنبه 30 مرداد 97 از ساعت 10 صبح الی 8 بعداز ظهر برگزار می شود.

2- شروع زمان ارسال پیامک جهت رای گیری، از طریق پیامک ارسالی از سوی دفتر اعلام می گردد.

3- کلیه اعضا بایستی فقط با همان سیم کارتی که پیامک دفتر را دریافت نموده اند اقدام به ارسال کد داوطلبین نمایند.

4- هر عضو فقط می تواند یک پیامک ارسال نماید و در صورت ارسال پیام های متعدد، اولین پیامک قابل قبول می باشد.

5- متن ارسالی توسط اعضا فقط شامل کد داوطلبین به ترتیب دو نفر پایه یک، یک نفر پایه دو، یک نفر پایه 3 و یک نفر به اختیار از سایر داوطلبین می باشد.

6- اسامی اعضایی که داوطلبی خود را جهت عضویت در کمیته تخصصی اعلام نموده اند به شرح ذیل می باشد:

 

نام داوطلب پایه کد داوطلب

علیرضا مصدقیان

پایه 1

53

محمد بدیعی

پایه 1

54

محمد حجازی زاده

پایه 1

55

محمود رضوانیان

پایه 1

56

 

 

 

تقی بهمنی پایه 2 51

جمال اعتمادی نیا

پایه 2

57

سید علیرضا شکرفروش

پایه 2

58

علی اکبر عدالتی پایه 2 52

مهشید کریم

پایه 2

59

 

 

 

احمد نجف زاده

پایه 3

60

سعید تعظیمی فر

پایه 3

61

سمیه ریاضی

پایه 3

62

عباس پورفلاح

پایه 3

63

علی حاجی پورکاشی

پایه 3

64

علیرضا عابدی

پایه 3

65

غلامحسین وفاخواه

پایه 3

66

ملیکه خدامی

پایه 3

67

وحید صادق زاده مرقی

پایه 3

68

هادی رزاق مقدم

پایه 3

69

 

 

 

تاریخ : 1397/05/27بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید