چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

حداقل ضوابط رشته عمران

 

حداقل ضوابط طراحی و ترسیم نقشه های سازه

  - ضوابط عمومی

 

  - ضوابط مربوط به سازه های اسکلت بتنی

 

  - ضوابط مربوط به سازه های اسکلت فلزی

 

  - ضوابط مربوط به سازه های با مصالح بنائی غیر مسلح

 

  - ضوابط مربوط به فنداسیون

 

********************************************

 

دستورالعمل اجرايي گودبرداري هاي ساختماني

 

******************************************

 

تاریخ : 1397/07/23بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید