سه شنبه 1 مهر 1399 22 سپتامبر 2020

انواع وام های صندوق

نوع وام

وام سال اول

وام سال دوم

وام سال سوم

وام سال چهارم

وام سال پنجم

وام سال ششم

سال صندوق

تیر93 تا تیر94

تیر94 تا تیر 95

تیر95 تا تیر96

تیر96 تا تیر97

تیر97 تا تیر98

تیر98 تا تیر99

مشمولین دریافت وام

همه اعضای دفتر نمایندگی کاشان

اعضای صندوق که تا قبل از 96/4/28  به عضویت صندوق درآمده اند

اعضای صندوق که تا قبل از 96/4/28 به عضویت صندوق درآمده اند

اعضای صندوق که تا قبل از 97/4/25 به عضویت صندوق درآمده اند

اعضای صندوق که تا قبل از 98/04/17 به عضویت صندوق درآمده اند

همه اعضای صندوق

مبلغ وام (ریال)

50,000,000

50,000,000

75,000,000

170,000,000

100,000,000

400,000,000

150,000,000

200,000,000

225,000,000

300,000,000

مدت بازپرداخت

12ماه

18 ماه

18ماه

12ماه

18ماه

12ماه

درصد کارمزد

2%

2%

2%

2%

2%

2%

میزان شهریه سال

6,000,000

9,600,000

15,600,000

دلخواه

12,000,000

دلخواه

31,200,000

24,000,000

46,800,000

36,000,000

میزان شهریه تجمعی

6,000,000

15,600,000

31,200,000

   

-

46,800,000

   

62,400,000

   

مدت ماندگاری شهریه (تجمیعی)

12ماه

18ماه

15ماه

دلخواه

1390روز

دلخواه

نحوه واگذاری

قرعه کشی

قرعه کشی

قرعه کشی

بدون قرعه کشی

قرعه کشی

بدون قرعه کشی

توضیخات

-

-

-

به ازای هر یک میلیون تومان در یک روز امتیاز نه هزار تومان وام ایجاد میگردد

اعضا می توانند با پرداخت مبالغ بیشتر مدت ماندگاری وجه را کمتر کنند (با فرمول ستون قبل)

به ازای هر یک میلیون تومان در یک روز امتیاز نه هزار تومان وام ایجاد میگردد

 

 

تاریخ : 1397/08/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید