دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

ابلاغ معاونت شهرسازی کاشان در خصوص دامنه شمول ضوابط آتش نشانی

ابلاغ معاونت شهرسازی کاشان در خصوص دامنه شمول ضوابط آتش نشانی

      باتوجه به ابلاغ معاونت محترم شهرسازی شهرداری کاشان به شماره 23691/52 مورخ  1398/08/27 در خصوص دامنه شمول ضوابط طراحی و نظارت آتش نشانی برای شهر کاشان و شهرهای تابعه، از تاریخ 1399/05/01 ملاک عمل برای طراحی نقشه های تأسیسات مکانیکی ساختمان ها منطبق با جزئیات زیر خواهد بود .

 

1- مبنای طراحی برای ساختمان های مسکونی و تجاری و اداری و...

  • * جعبه  F برای ساختمانهای مسکونی با زیربنای کمتر از 1000 متر مربع و یا کمتر از پنج سقف یا پنج واحد اختیاری می باشد. ( جعبه F برای ساختمان با زیربنای 1000 متر مربع و بیشتر، 5 سقف یا 5 واحد و بیشتر الزامی است)
  • * جعبه  F برای ساختمانهای تجاری با زیربنای کمتر از250 متر مربع اختیاری می باشد.
  • * برای ساختمانهای ترکیبی ( تجاری – مسکونی) با محقق شدن هر یک از شرایط بند یک جعبه F الزامی می باشد.
  •  
  •  
  • 2- ابلاغ ضوابط جهت طراحی ساختمانهایی که خارج از شمول بند 1 بوده بر عهده سازمان آتش نشانی می باشد.

  •  

  • 3- کنترل نقشه های طراحی مشمول بند 1 به عهده سازمان نظام مهندسی بوده و سایر موارد خارج از شمول بند 1 می تواند توسط نماینده سازمان آتش نشانی در محل نظام مهندسی ساختمان کاشان کنترل مضاعف گردد.

  •  

4- همچنین مقرر گردید در مورد ساختمان هایی که قبل از این صورتجلسه نقشه های آنها تهیه شده است به شرح زیر اقدام گردد .

* ساختمان هایی که در حال اخذ پروانه ساختمانی می باشند امکان مراجعه به طراح و تغییر موارد مربوطه میسر می باشد .

* ساختمان هایی که پروانه ساختمانی اخذ نموده اند امکان مراجعه به طراح و بازبینی نقشه هایآتش نشانی طبق ضوابط فوق میسر می باشد .

* ساختمان های در حال اجرا که هنوز سیستم آتش نشانی آنها انجام نشده همچنین امکان بازبینی نقشه و اصلاح آنها در ضوابط آتش نشانی را دارند .

تاریخ : 1399/04/22بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید