شنبه 20 خرداد 1402 10 ژوئن 2023

اعضای هیئت موسس - شرکت تعاونی چندمنظوره مهندسین کاشان

آقای مهندس سراجی: 09133612227  

آقای مهندس طاهرزاده: 09131617021    

آقای مهندس فاضل: 09131625319                

آقای مهندس فخریه: 09131613059      

آقای مهندس قطان: 09133616153       

آقای مهندس محبی کیا: 09131622437

 

                              

تاریخ : 1400/01/18بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید