جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

فراخوان اعضاء داوطلب دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان

فراخوان اعضاء داوطلب دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان

فراخوان اعضاء داوطلب دارای پروانه اشتغال سازندگان مسکن و ساختمان و اعضای دارای پروانه اشتغال با صلاحیت اجرا

با توجه به ابلاغ مصوبه هیئت 4 نفره به شماره 11/1400/ 16837 مورخ 1400/4/02 و در راستای امکان سنجی و ارتقاء کیفی، از اعضاء دارای پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان و یا دارای پروانه اشتغال معتبر با صلاحیت اجرا، دعوت می گردد از تاریخ 1400/5/13 لغایت 1400/5/23 آماده کاری خود را با تکمیل فرم فراخوان و تحویل آن به دفتر نمایندگی کاشان، ثبت نموده تا پیگیری لازم در چهارچوب ضوابط صورت پذیرد .

شرایط لازم:

1 عدم اشتغال و ارسال لیست بیمه طبق فصل سوم از مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

2 در صورت اخذ اولین پروژه ، تعهد اقدام مبنی بر تکمیل پرونده جهت اخذ پروانه سازندگان مسکن و ساختمان ظرف 6 ماه

3 در صورت اخذ اولین پروژه ، عدم امکان ارائه خدمات طراحی و نظارت

4 نداشتن محکومیت شورای انتظامی از درجه 3 به بالا ( طی سه سال اخیر )

 

دانلود فرم فراخوان 

 

 

تاریخ : 1400/05/12بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید