چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

ثبت درخواست جهت بارگذاری پیش طرح

 

 

  1. پس از مراجعه مالک به مهندس جهت ارائه درخواست طراحی پیش طرح، بایستی کد نوسازی و کروکی زمین مورد نظر توسط مالک به مهندس ارائه شود و مهندس با مراجعه به کارتابل خود، می تواند اطلاعات مورد نظر را از سامانه دریافت و در صورت موافقت، نسبت به طراحی ، بارگذاری نقشه های طراحی شده و ارسال به شهرداری و نظام مهندسی جهت بررسی اقدام نماید.

 

  1. با انتخاب گزینه ثبت درخواست جدید، وارد صفحه زیر می شوید:

  2.  

 

  1. کد نوسازی و شماره درخواست را وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید. چنانچه اطلاعات توسط شهرداری در سامانه بارگذاری شده باشد، در این قسمت مشخصات زمین و همچنین گزارشات و دستور تهیه نقشه قابل مشاهده می باشد.

  2.  

 

  1. در صورت تمایل به پذیرش پرونده، دکمه سبزرنگ پذیرش پرونده را کلیلک کنید. در این لحظه یک کد تایید به مالک پیامک می شود که پس از ارائه آن توسط مالک ، در قسمت مربوطه وارد نمایید. با ثبت کد، پرونده در لیست پرونده های شما قرار می گیرد و می توانید سایر مراحل پرونده را در قسمت کارتابل جاری دنبال نمایید.

  • چنانچه پس از ورود کد نوسازی، اطلاعات پرونده مشاهده نشد، به واحد شهرسازی منطقه جهت بارگذاری گزارشات مربوطه در سامانه، اطلاع بدهید.

 

 

  • در مرحله ثبت پرونده، دو حالت وجود دارد:

  1. پرونده دارای سابقه ثبت در سامانه نمی باشد: چنانچه تاکنون پرونده توسط یک مهندس در سامانه ثبت نشده باشد، بدون مشکل و مستقیم در کارتابل مهندس ثبت می گردد.

 

  1. پرونده دارای سابقه ثبت در سامانه می باشد: چنانچه پرونده دارای سابقه ثبت توسط مهندس دیگری باشد، سامانه اجازه ثبت مستقیم را نمی دهد و پس از بررسی توسط کاربر نظام مهندسی و تایید توسط ایشان، در کارتابل مهندس ثبت می گردد.

 

 

 

 

 

تاریخ : 1400/08/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید