جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

فرایند انتخاب مهندسین مسئول ساختمان

پس از تأیید نهایی پیش طرح توسط شهرداری و صدور و سپس بارگذاری گزارش کنترل نقشه در سامانه، فرایند انتخاب مهندس طراح توسط مالک یا طراح پیش طرح (به درخواست مالک) فعال می گردد.

  • انتخاب مهندسین طراح توسط مالک از کارتابل جاری صورت می پذیرد.

  • انتخاب مهندسین طراح توسط طراح پیش طرح از قسمت لیست پرونده ها و با کلیک روی کد نوسازی پرونده مورد نظر صورت می پذیرد. پس از کلیک روی کد نوسازی و ورود به صفحه مشخصات نقشه، آیکن مهندسین مسئول را انتخاب نمایید تا پنجره مربوطه باز شود.

 

 

 

در این پنجره مهندسین طراح پرونده طبق نظر مالک قابل انتخاب می باشد.

 

انتخاب مهندس طراح

  1. در پنجره مربوطه ، آیکن افزودن را کلیک نموده و در پنجره باز شده مهندس مورد نظر مالک را انتخاب نمایید.

(در انتخاب مهندس دقت به حدود صلاحیت، تاریخ اعتبار پروانه و سهمیه باقیمانده ضروری می باشد)

 

 

  1. مهندس انتخاب شده، به کارتابل خود مراجعه و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش طراحی اقدام نماید. چنانچه در این مرحله، مهندس تقبل طراحی را پذیرفت که پرونده در کارتابل ایشان ثبت می شود و چنانچه طراحی مورد پذیرش مهندس قرار نگرفت، مجددا مالک با مراجعه به پنجره مذکور بایستی نسبت به انتخاب مهندس طراح دیگری اقدام نماید.

 

انتخاب مهندس ناظر

     چنانچه پروژه موردنظر دارای پروانه و مهندس ناظر بوده، انتخاب مهندس ناظر توسط مالک طبق فرایند بالا و پس از تایید و فعال سازی آیکن مربوطه توسط نظام مهندسی امکان پذیر می باشد و در غیر اینصور برای پروژه های جدید که ناظر آنها از طریق سیستم ارجاع نظارت انتخاب می گیرد، فرایند ثبت مهندس ناظر مستقیما توسط نظام مهندسی صورت می پذیرد.

 

تاریخ : 1400/08/06بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید