جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

راه اندازی سامانه نقشه الکترونیک

راه اندازی سامانه نقشه الکترونیک

    دفتر نمایندگی نظام مهندسی کاشان در راستای بهبود ارائه خدمات و تسهیل در امور مربوط به خدمات مهندسی، با همکاری شهرداری کاشان اقدام به طراحی و اجرای سامانه غیرحضوری جهت ثبت و تایید نقشه های پروانه ساختمانی، همچنین فرم های تعهد و ارسال گزارشات مرحله ای به صورت مجازی و غیر حضوری نموده است. ضروری است مهندسین محترم عضو نظام مهندسی کاشان جهت استفاده از این سامانه، با مراجعه حضوری به نظام مهندسی کاشان، ضمن ثبت امضای خود در سیستم نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور خود اقدام نمایند. همچنین جهت مشاهده راهنمای استفاده از سامانه، به صفحه  راهنمای سامانه  مندرج در همین سایت مراجعه نمایند.

 

از جمله اهداف این طراحی و راه اندازی این سامانه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • هدایت موثر و بهتر متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی به دفاتر مهندسی طراحی مجاز جهت تهیه نقشه های ساختمانی و کاهش سردرگمی ایشان؛

 • کنترل بهتر بر کار و کاهش خطاهای انسانی ، به خاطر وجود سیستم اطلاعاتی در دسترس؛

 • یکنواخت شدن کیفیت نقشه ها به سبب ایجاد یک الگوی واحد و یکپارچه؛

 • حذف رفت و آمدهای اضافی جهت تهیه، بررسی و تأیید نقشه ها؛

 • نیاز کمتر به تشریفات و کنترل جهت نظارت بر جریان کار بین ادارات؛

 • ثبت اطلاعات مورد نیاز حین انجام مراحل كار؛

 • کاهش چشمگیر فعالیتهای غیرمولد مانند بایگانی، نگهداری سوابق و به روز رسانی؛

 • ایجاد سوابق و بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه مربوط به نقشه، متراژ، موقعیت ملک؛ اطلاعات مالک و ....برای مهندسین، نظام مهندسی و شهرداری؛

 • جلوگیری از تحریف اطلاعات و موارد مندرج در نقشه ها؛

 • حذف موارد مربوط به جعل مهر و امضا؛

 • جلوگیری از هدر رفت کاغذ و بالطبع حفاظت از منابع جنگلی و زیست محیطی؛

 • کاهش آلودگی زیست محیطی بر اثر کاهش تردد با وسایل نقلیه؛

 

در این سامانه موارد زیر فراهم می باشد :

     ارسال نقشه ها به نظام مهندسی، شهرداری و سایر ارگانهای مربوطه بدون نیاز به پرینت.

     رفع اشکال نقشه ها بدون نیاز به مراجعه حضوری.

     درج مهر و امضای مهندسین در نقشه ها و سایر اسناد به صورت مجازی و غیرحضوری.

     ایجاد یک آرشیو در دسترس از نقشه ، فایل و فرمهای یک پرونده برای مالکین و مهندسین مسئول پرونده.

     مهر و امضای فرم های تعهد و ارسال به شهرداری کاشان به صورت غیر حضوری.

    ارسال گزارشات مرحله ای به شهرداری کاشان به صورت غیر حضوری.

 

 

 

تاریخ : 1400/08/11بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید