چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

اعلام نرخ و شرایط بیمه نامه گروهی مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

اعلام نرخ و شرایط بیمه نامه گروهی مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

دفتر نمایندگی کاشان پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مختلف بیمه و اخذ چندین استعلام از ایشان، سرانجام با شرکت بیمه البرز در خصوص خرید بیمه نامه گروهی مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب با شرایط زیر به توافق رسید:

 

     1- مقرر گردید اکثریت اعضاء دفتر، بیمه نامه مربوطه را خریداری نمایند.( لازمست تعداد متقاضیان به حد نصاب لازم برسد.)

 

     2- تعهدات مالی در طول مدت بیمه نامه، حداکثر تا سقف 1,000,000,000 ریال خواهد بود.

 

     3- تعهدات جانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه، حداکثر تا سقف 5 دیه ماههای عادی (5 نفر) خواهد بود.

 

     4- فرانشیز هزینه های پزشکی 10 درصد و حداقل 500,000 ریال در هر خسارت می باشد.

 

     5- فرانشیز خسارت مالی 10 درصد و حداقل 2,000,000 ریال در هر خسارت می باشد.  

 

     6- پرداخت خسارت در صورت اثبات تقصیر بیمه گذار تا 20% سقف تعهدات بیمه نامه، بابت هزینه های دادرسی، قابل پرداخت

 

      میباشد. 

 

      7- در شروع قرارداد تا یکسال در بیمه نامه های صادره اعمال پوشش های اضافی، با دریافت حق بیمه اضافی خواهد بود و بعد

 

      از یکسال و پس از بررسی نسبت خسارت، چنانچه نسبت خسارت در حد معقولی باشد، پوشش های اضافی بدون دریافت حق بیمه اضافی قابل ارائه خواهد بود.

 

8- تحت پوشش قرار گرفتن کلیه تعهدات قبلی و فعلی مهندس در طول مدت بیمه نامه.

 

9- تحت پوشش قرارگرفتن تعهدات مهندس در کل ساعات شبانه روز.

 

10-  پرداخت خسارت در زمان عدم اعتبار پروانه ساختمانی ملک بلامانع بوده بشرطی که در زمان صدور مجوز شروع عملیات

 

      ساختمانی توسط مهندس ناظر، پروانه ساختمانی ملک دارای اعتبار از سوی شهرداری باشد.  

 

    11- نرخ بیمه نامه مذکور مطابق جدول پیوست میباشد

 

 

 

مدارک لازم جهت دریافت بیمه نامه :

 

1- اصل و کپی پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر

 

2- اصل و کپی کارت ملی.      

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید