دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

نتایج قرعه کشی تسهیلات صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان

 (اعطای وام 50 ، 75 ، 100 ، 150 ،170 ، 200 ، 225 ، 300 ، 400 ، 500 ، 600 و 750 میلیون ریالی - 12 و 18 ماهه)

 

قرعه کشی مرحله نود و دوم مورخ 1402/07/05

1- آقای مهندس تقی بهمنی

2- آقای مهندس حمید تلک آبادی

3- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

 

قرعه کشی مرحله نود و یکم مورخ 1402/06/03

1- آقای مهندس محمد دهقانی یزدلی

2- آقای مهندس علی اکبر سکوت

3- آقای مهندس شهاب افاضت

4- خانم مهندس زهره یادگاری

5-آقای مهندس محمدرضا کافیان

 

قرعه کشی مرحله نودم مورخ 1402/05/08

1- آقای مهندس عباس سپهری

2- آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

3- خانم مهندس معصومه سادات توحیدی کاشانی

4- خانم مهندس زهرا شریف فر

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و نهم مورخ 1402/04/07

1- آقای مهندس مهدی حاجی تقی زاده

2- آقای مهندس بهروز بوستانی

3- آقای مهندس علی اصغر فلاح جوشقانی

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و هشتم مورخ 1402/03/10

1- آقای مهندس سیدمحمد سراجی

2- آقای مهندس حمیدرضا پورافشین

3- آقای مهندس داود محمودی فر

4- آقای مهندس حسین صباغیان

5-آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و هفتم مورخ 1402/02/09

1- آقای مهندس حمیدرضا غفاری نژاد

2- آقای مهندس حمیدرضا حمامی نصرآبادی

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و ششم مورخ 1402/01/09

1- آقای مهندس علیرضا ابراهیم شاهی

2- آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و پنجم مورخ 1401/12/03

1- آقای مهندس حسین صباغیان

2- آقای مهندس احمد صباغیان بیدگلی

3- آقای مهندس سیدحامد عزیزی

4- آقای مهندس مهدی رضایی

5- آقای مهندس عباس قدیریان

6- خانم مهندس شیرین تجملی

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و چهارم مورخ 1401/11/15

1- آقای مهندس مسعود شایگان فر

2- آقای مهندس محسن راستی برزکی

3- آقای مهندس علیرضا تشکر

4- خانم مهندس جنت رحمت پناه

5- آقای مهندس محمدرضا کریمی

6- آقای مهندس سیدعباس حسینی

7- آقای مهندس جواد اکبرزاده مرشدی

8- آقای مهندس حبیب الله کاشانی نهاد

9- آقای مهندس ایمان فدایی

10- آقای مهندس سیداحسان میرساجدی

11- آقای مهندس محمد منصوری ارمکی

12- آقای مهندس مهدی ریاحی منش

13- آقای مهندس احمد نساج یگانه

14- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

15- خانم مهندس اعظم سادات رضوی زاده

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و سوم مورخ 1401/10/10

1- آقای مهندس ابوالفضل آملی

2- خانم مهندس معصومه سادات توحیدی کاشانی

3- آقای مهندس مرتضی یزدی جوشقانی

4- خانم مهندس سید روح اله عمارتی

5- آقای مهندس مسعود جمالی نسب

6-  آقای مهندس حسین نورمحمدی

7- خانم مهندس روناک فلاحی

8- خانم مهندس مهتاب اسدیان

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و دوم مورخ 1401/09/02

1- آقای مهندس مسعود رضایی

2- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

3- آقای مهندس سعید ایرانیان

4- آقای مهندس امین صادق پور

5- آقای مهندس رسول شاهقلیان

6-  آقای مهندس محسن خاندایی

 

قرعه کشی مرحله هشتاد و یکم مورخ 1401/08/07

1- آقای مهندس سیدمهئدی مرتضوی

2- آقای مهندس محمدرضا کریمی

3- آقای مهندس مهدی حیدری

4- خانم مهندس طیبه فرقانی

5- آقای مهندس امیرحسین ابهری مقدم

6-  آقای مهندس محسن خاندایی

7- خانم مهندس هانیه حسنی

8- خانم مهندس فائزه صباغیان

 

قرعه کشی مرحله هشتادم مورخ 1401/07/02

1- آقای مهندس علی قطان

2- آقای مهندس محمد خادم

3- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و نهم مورخ 1401/06/06

1- آقای مهندس مرتضی حسن بیگی

2- آقای مهندس سیدامید خیریه

3- خانم مهندس سمانه ثابتی

4- آقای مهندس امید شریعتی زاده

5- آقای مهندس علی ترنجی نژاد

6- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

7- آقای مهندس مسعود شایگان فر

8- خانم مهندس معصومه سادات توحیدی کاشانی

9- خانم مهندس لیلا فخری نیاسر

10- آقای مهندس ابوالفضل مدنی

11- آقای مهندس رحمت اله کدخدایی

12- آقای مهندس حسین خیامی پور

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و هشتم مورخ 1401/05/05

1- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

2- آقای مهندس محمدرضا سلیمانی

3- آقای مهندس مهدی حیدری

4- آقای مهندس مهدی اسماعیلی

5- آقای مهندس مهدی صحت

6- آقای مهندس سیدمجتبی فاضل

7- خانم مهندس طیبه فرقانی

8- خانم مهندس فرزانه صباغیان

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و هفتم مورخ 1401/04/04

1- آقای مهندس عباس شمس الهی

2- آقای مهندس حمیدرضا مدیحی

3- آقای مهندس مهدی حاجی تقی زاده

4- آقای مهندس مهدی اسماعیلی

5- آقای مهندس مهدی صحت

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و ششم مورخ 1401/03/07

1- آقای مهندس غلامرضا حسنی مقدم

2- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

3- خانم مهندس نگین مهدیه

4- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

5- آقای مهندس محمدجواد نجفی

6- آقای مهندس مهدی سالم

7- آقای مهندس سیدمجتبی فاضل

8- خانم مهندس زهرا شریف فر

9- آقای مهندس علیرضا ابراهیم شاهی

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و پنجم مورخ 1401/02/05

1- آقای مهندس مهدی پیراینده

2- آقای مهندس محمدرضا تصویری

3- خانم مهندس فاطمه رستگار فینی

4- آقای مهندس مهدی رقومی

5- آقای مهندس وحید شیخی

6- آقای مهندس مهدی شکوه فر

7- آقای مهندس احمد صباغیان

8- خانم مهندس عالیه خصافی

9- خانم مهندس میترا انصاری

10- خانم مهندس ملیکا محدثی پور

11- آقای مهندس حمیدرضا ظهیر کاشانی

12- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و چهارم مورخ 1400/11/30

1- آقای مهندس مرتضی فائزی

2- آقای مهندس مهدی حیدری

3- خانم مهندس مونا لقمان

4- آقای مهندس حسین خیامی پور

5- آقای مهندس محمدامین اسلامی

6- آقای مهندس مرتضی حسن بیگی

7- آقای مهندس محسن کمیلیان

8- خانم مهندس مهشید کریم

9- خانم مهندس محبوبه هوشیار

10- خانم مهندس جنت رحمت پناه

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و سوم مورخ 1400/11/02

1- آقای مهندس تقی بهمنی

2- آقای مهندس مرتضی یزدی جوشقانی

3- خانم مهندس فرزانه صباغیان بیدگلی

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و دوم مورخ 1400/10/04

1- آقای مهندس احسان نساج

2- آقای مهندس هادی اقبالی

3- خانم مهندس فرزانه صباغیان بیدگلی

4- آقای مهندس سیدحسن طباطبایی

5- آقای مهندس احمد صباغیان بیدگلی

6- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

7- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

8- آقای مهندس سیدمحمد واسعی کاشانی

9- خانم مهندس طیبه فرقانی

 

قرعه کشی مرحله هفتاد و یکم  مورخ 1400/09/09

1- آقای مهندس محمدصابر خسروی

2- آقای مهندس جمال اعتمادنیا

3- خانم مهندس زهرا انصاری فر

4- آقای مهندس محمد خادم

5- آقای مهندس احمد صباغیان بیدگلی

6- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

7- آقای مهندس علیرضا عابدی شیرازانی

8- آقای مهندس مرتضی یزدی جوشقانی

9- آقای مهندس عباس شمس الهی

 

قرعه کشی مرحله هفتادم مورخ 1400/08/03

1- آقای مهندس عباس شریعت آرا

2- آقای مهندس محمد ابراهیمی

3- آقای مهندس حسین خیامی پور

4- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

5- آقای مهندس سیدعلی اکبر سکوت

6- خانم مهندس فرشته اربابی

 

قرعه کشی مرحله شصت و نهم مورخ 1400/07/03

1- آقای مهندس امیر دانش کاشانی

2- آقای مهندس علی اندرز

3- آقای مهندس محمد رعیت

4-  آقای مهندس عباس سپهری

5- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

6- خانم مهندس معصومه سادات توحیدی کاشانی

7- خانم مهندس زهرا شریف فر

8- خانم مهندس اعظم سادات رضوی زاده

 

قرعه کشی مرحله شصت و هشتم مورخ 1400/06/06

1- آقای مهندس سیدامیرحسین ابهری مقدم

2- آقای مهندس حمید تلک آبادی

3- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

4- آقای مهندس محمد رعیت

5- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

6- آقای مهندس علی قطان

7- آقای مهندس محسن محب

 

قرعه کشی مرحله شصت و هفتم مورخ 1400/05/03

1- آقای مهندس علی اندرز

2- آقای مهندس علیرضا ابراهیم شاهی

3- آقای مهندس امیر دانش کاشانی

4- آقای مهندس شهاب افاضت

5- آقای مهندس محمود مسچیان

6- آقای مهندس محمد خادم

7- خانم مهندس زهره یادگاری

 

قرعه کشی مرحله شصت و ششم مورخ 1400/04/05

1- آقای مهندس علی اندرز

2- آقای مهندس علیرضا ابراهیم شاهی

 

قرعه کشی مرحله شصت و پنجم مورخ 1400/03/08

1- آقای مهندس سروش دیده بان

2- آقای مهندس ابوالفضل آملی

3- آقای مهندس شهاب افاضت

4- آقای مهندسعلیرضا تشکر

5- آقای مهندس محمد خادم

6- آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

7- خانم مهندس زهره یادگاری

 

قرعه کشی مرحله شصت و چهارم مورخ 1400/02/04

1- آقای مهندس سیدامید خیریه

2- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

3- آقای مهندس سعید ساعدی کاشانی

4- آقای مهندس علیرضا عابدی شیرازانی

5- آقای مهندس سیدحامد عزیزی

6- آقای مهندس وحید شیخی نوش آبادی

7- آقای مهندس حسنعلی نوری

8- خانم مهندس مرضیه ابراهیمی

9- خانم مهندس هانیه حسنی

 

قرعه کشی مرحله شصت و سوم مورخ 99/12/02

1- آقای مهندس احمد صباغیان

2- آقای مهندس محمدحسین کوشا

3- آقای مهندس حسنعلی نوری

4- آقای مهندس مسعود شایگان فر

 

قرعه کشی مرحله شصت و دوم مورخ 99/11/03

1- آقای مهندس عباس سپهری

2- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

 

قرعه کشی مرحله شصت و یکم مورخ 99/10/06

1- آقای مهندس حسین نورمحمدی

2- آقای مهندس بهروز بوستانی

3- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

4- آقای مهندس مرتضی حسن بیگی

5- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

6- خانم مهندس اعظم السادات رضوی زاده

 

قرعه کشی مرحله شصتم مورخ 99/09/01

1- آقای مهندس حسین نورمحمدی

2- آقای مهندس امیرمنصور پگاه

3- آقای مهندس مهدی شکوه فر

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و نهم مورخ 99/08/03

1- آقای مهندس حامد خرم آبادی

2- آقای مهندس امیر دانش

3- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

4- آقای مهندس سیدمجتبی سبزپوشان

5- آقای مهندس عباس سپهری

6- آقای مهندس حمرتضی فائزی

7- آقای مهندس علیرضا نیکخواه قمصری

8- آقای مهندس حمیدرضا حقی کاشانی

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و هشتم مورخ 99/07/05

1- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

2- آقای مهندس علی لقمان

3- آقای مهندس سیدامیرحسین ابهری

4- آقای مهندس حمیدرضا غفاری نژاد

5- آقای مهندس احمد اشرفی

6- آقای مهندس حامد خرم آبادی

7- خانم مهندس محبوبه هوشیار

8- آقای مهندس سیدعلیرضا سلحشور

9- آقای مهندس مرتضی فائزی

10- آقای مهندس سیدروح اله عمارتی

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و هفتم مورخ 99/06/01

1- آقای مهندس علی قطان

2- آقای مهندس مجید تکباش

3- آقای مهندس مهدی وطن خواه

4- آقای مهندس ابوالفضل محمدی

5- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

6- آقای مهندس احمد اشرفی

7- آقای مهندس سیدمجتبی سبزپوشان

8- آقای مهندس سیدمجید سبزپوشان

9- آقای مهندس حمیدرضا غفاری نژاد

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و ششم مورخ 99/05/04

1- آقای مهندس حمیدرضا غفاری نژاد

2- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

3- آقای مهندس مهدی وطن خواه

4- آقای مهندس محمدرضا صباغیان

5- خانم مهندس اعظم السادات رضوی زاده

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و پنجم مورخ 99/04/07

 

1- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

2- آقای مهندس احسان نساج

3- آقای مهندس علی قطان

4- آقای مهندس تقی بهمنی

6- آقای مهندس محسن محب

7- خانم مهندس زهرا شریف فر

8- خانم مهندس محبوبه هوشیار

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و چهارم مورخ 99/03/03

1- آقای مهندس محمد رعیت علی آبادی

2- آقای مهندس احسان نساج

3- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

4-آقای مهندس علی اکبر عدالتی

5- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

6- آقای مهندس مجیدرضا تکباش

7- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

8- آقای مهندس حسین توفیقی

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و سوم مورخ 99/01/30

1- خانم مهندس الهام بسیطی

2- آقای مهندس احمد صباغیان

3- آقای مهندس محمدحسین قپانی فرد

4- آقای مهندس علی اکبر توحیدیان

5- آقای مهندس محمدجواد نجفی

6- آقای مهندس محمد رعیت علی آبادی

7-آقای مهندس عباس قدیریان آرانی

8-آقای مهندس مهدی حاجی تقی زاده

9- آقای مهندس احمد نساج یگانه

10- خانم مهندس ملیکه خدامی

11- خانم مهندس لیلا فخری نیاسر

12- خانم مهندس اشرف السادات مرتضوی

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و دوم مورخ 98/12/03

1- خانم مهندس فائزه صباغیان

2- آقای مهندس احسان نساج

3- خانم مهندس فرزانه صباغیان

 

قرعه کشی مرحله پنجاه و یکم مورخ 98/10/28

 

1- آقای مهندس محمدعلی پیراسته

2- آقای مهندس جواد اله وردی ازناوه

3- آقای مهندس امید شریعتی زاده

4- آقای مهندس احمد نجف زاده

5-آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

 

قرعه کشی مرحله پنجاهم مورخ 98/09/30

1- آقای مهندس مهدی شکوه فر

2- آقای مهندس احسان نساج

3- آقای مهندس ابوالفضل مدنی

4- آقای مهندس حجت اله کمال آرانی

5-آقای مهندس ناصر اعتصام فر

6- آقای مهندس حسنعلی نوری

7- آقای مهندس ابوالفضل حلوائی

8- آقای مهندس مهدی ساقی

9- آقای مهندس حمیدرضا گلشنی

 

قرعه کشی مرحله چهل و نهم مورخ 98/09/02

1- آقای مهندس علیرضا تشکر

2- آقای مهندس امیر غلامی

3- آقای مهندس حسنعلی نوری

4- آقای مهندس سیدرضا حسینی راوندی

5-آقای مهندس حسین فلاح

6- آقای مهندس مصطفی اربابی مقدم

7- خانم مهندس فرشته اربابی

8- آقای مهندس احمد صباغیان

9- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

10- آقای مهندس عباس شریعت آرا

 

قرعه کشی مرحله چهل و هشتم مورخ 98/07/29

1- آقای مهندس سروش دیدبان

2- آقای مهندس مصطفی اربابی مقدم

3- آقای مهندس وحید صادق زاده مرقی

4- آقای مهندس هادی منصف

 

قرعه کشی مرحله چهل و هفتم مورخ 98/06/30

1- آقای مهندس حسین صباغیان

2- خانم مهندس مرضیه ابراهیمی جاوید

3- آقای مهندس مهدی ساقی

4- آقای مهندس ابوالفضل خاندایی

 

قرعه کشی مرحله چهل و ششم مورخ 98/05/26

1- آقای مهندس علی فروغی

2- آقای مهندس سعید تعظیمی فر

3- آقای مهندس محمدرضا کافیان

4- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

5- آقای مهندس مهدی حاجی تقی زاده

 

قرعه کشی مرحله چهل و پنجم مورخ 98/04/29

1- آقای مهندس محمدعلی تبریززاده

2- آقای مهندس مصطفی اربابی مقدم

3- آقای مهندس بابک فخیمی

4- آقای مهندس سعید تعظیمی فر

5- خانم مهندس هانیه حسنی

 

قرعه کشی مرحله چهل و چهارم مورخ 98/03/27

1- خانم مهندس شیرین تجملی

2- آقای مهندس امید شریعتی زاده

3- آقای مهندس محسن صباغیان

4- آقای مهندس سیدعلیرضا سلحشور

 

قرعه کشی مرحله چهل و سوم مورخ 98/02/28

1- خانم مهندس فائزه صباغیان

2- آقای مهندس محمدعلی پیراسته

3- آقای مهندس امیر دانش

4- آقای مهندس احمد نساج یگانه

5- آقای مهندس علی قطان

6- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

 

قرعه کشی مرحله چهل و دوم مورخ 98/01/28

1- آقای مهندس محمدرضا کاشانی

2- آقای مهندس محمود مسچیان

3- آقای مهندس مصطفی نگهبان

4- آقای مهندس سیدمهدی سیدی

 

قرعه کشی مرحله چهل و یکم مورخ 97/10/29

1- آقای مهندس حمید تلک آبادی

2- آقای مهندس سعید تعظیمی فر

3- آقای مهندس محسن دماوندی

4- خانم مهندس فائزه صباغیان

 

قرعه کشی مرحله چهلم مورخ 97/10/01

1- آقای مهندس علی اخوان ارمکی

2- آقای مهندس محمدعلی پیراسته

3- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

4- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

5- آقای مهندس حمیدرضا کریم

6- آقای مهندس محمود مسچیان

7- خانم مهندس هانیه حسنی

 

قرعه کشی مرحله سی و نهم مورخ 97/08/26

1- آقای مهندس امیر بلوری

2- آقای مهندس احمد نساج یگانه

3- آقای مهندس علی ترنجی نژاد

4- آقای مهندس جابر عامل اردستانی

5- آقای مهندس جمال اعتمادی نیا

6- آقای مهندس محمدرضا تصویری

 

قرعه کشی مرحله سی و هشتم مورخ 97/07/28

1- آقای مهندس حسین حسین زاده کریمی

2- آقای مهندس عباس سپهری

3- آقای مهندس حسین عصاریان

4- آقای مهندس امیرحسین قیصری

5- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

6- آقای مهندس سعید تعظیمی فر

 

قرعه کشی مرحله سی و هفتم مورخ 97/06/31

 

1- آقای مهندس وحید صادق زاده مرقی

2- آقای مهندس مسعود فردوسی نژاد

3- آقای مهندس علیرضا تشکر

4- آقای مهندس غلامرضا حسنی مقدم

5- خانم مهندس شیرین تجملی

6- آقای مهندس هادی منصف

7- آقای مهندس احمد نجف زاده

8- آقای مهندس امیررضا رسول زاده

9- آقای مهندس قاسم صادقی

10- خانم مهندس محبوبه هوشیار

11- آقای مهندس مجید لطفی

12- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

13- آقای مهندس حسین صباغیان

 

قرعه کشی مرحله سی و ششم مورخ 97/05/27

1- آقای مهندس علی قطان

2- آقای مهندس محسن فخری

3- آقای مهندس عباس اکرامی

4- خانم مهندس زهره یادگاری

 

قرعه کشی مرحله سی و پنجم مورخ 97/05/01

1- آقای مهندس مصطفی اربابی مقدم

2- آقای مهندس سیدمهدی سیدی

3- آقای مهندس محمدحسین کوشا

4- خانم مهندس طاهره مفرح زاد

5- آقای مهندس علیرضا بابایی راوندی

6- آقای مهندس مهدی سالم

7- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

8- خانم مهندس زهره یادگاری

9- آقای مهندس سیدعلیرضا سلحشور

10- آقای مهندس سیدحامد عزیزی

11- آقای مهندس هادی منصف

 

قرعه کشی مرحله سی و چهارم مورخ 97/03/30

 

1- آقای مهندس مهدی اسماعیلی

2- آقای مهندس محمدعلی بابایی

3- آقای مهندس تقی بهمنی

4- آقای مهندس محمدرضا حیدری فینی

5- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

6- آقای مهندس مهدی سبحانی نسب

7- آقای مهندس مرتضی صابری

8- آقای مهندس امید صباغ زاده

9- آقای مهندس سعید طالئی

10- آقای مهندس حسن طباطبایی

11- آقای مهندس محمدیاسر عبدی برزکی

12- آقای مهندس عبدالحمید کرمانشاه

13- آقای مهندس حسنعلی نوری بیدگلی

14- آقای مهندس حسین نورمحمدی

 

قرعه کشی مرحله سی و سوم مورخ 97/02/29

1- آقای مهندس حسین حسین زاده کریمی

2- آقای مهندس سیدعلی اکبر سکوت

3- آقای مهندس علی سلطانی

4- خانم مهندس سمانه ظهیریان

5- آقای مهندس محمدرضا کاشانی

6- آقای مهندس حسین صباغیان

7- آقای مهندس حسین صباغیان

8- خانم مهندس سیدروح اله عمارتی

9- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

10- آقای مهندس علیرضا تشکر

11- خانم مهندس فائزه صباغیان

 

 

 

 قرعه کشی مرحله سی و دوم مورخ 97/01/29

1- آقای مهندس مهدی اسماعیلی

2- آقای مهندس امیر اصفهانیان

3- آقای مهندس محمدرضا تسلیمی

4- آقای مهندس حامد حلوایی نیاسر

5- آقای مهندس امیرعباس راحمی

6- آقای مهندس علی رحیمی نصرآبادی

7- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

8- خانم مهندس محمدعلی سخنگو

9- آقای مهندس مرتضی صابری

10- آقای مهندس محسن صباغیان

11- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

12- آقای مهندس محمدحسین فریدپور

13- آقای مهندس حسن فلاح

14- آقای مهندس محسن محب

 

* قرعه کشی مرحله سی و یکم مورخ 96/10/30

1- آقای مهندس امیر دانش

2- آقای مهندس حسین صباغیان

3- آقای مهندس محمدرضا کاشانی

4- آقای مهندس علیرضا توسلی صباغ

5- آقای مهندس مهدی رضایی

6- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

7- آقای مهندس حسن رجایی ونی

8- خانم مهندس فائزه صباغیان

9- آقای مهندس عباس قدیریان

10- آقای مهندس حمیدرضا مدیحی

 

* قرعه کشی مرحله سی ام مورخ 96/10/02

1- آقای مهندس علی رضازاده

2- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

3- آقای مهندس عباس سپهری

4- آقای مهندس سیدمحمد واسعی کاشانی

5- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

6- آقای مهندس حمید تلک آبادی

7- خانم مهندس مرضیه ابراهیمی جاوید

 

 

* قرعه کشی مرحله بیست و نهم مورخ 96/08/29

1- خانم مهندس مرضیه ابراهیمی جاوید

2- آقای مهندس اسماعیل اکبرزاده زارع

3- آقای مهندس ناصر اعتصام فر

4- آقای مهندس سیدکامران سیدی

5- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

6- آقای مهندس علی قطان کاشانی

7- آقای مهندس محسن کمیلیان

8- آقای مهندس سیدوحید نصیری

9- آقای مهندس امیر دانش

10- آقای مهندس عباس قدیریان

 

 

* قرعه کشی مرحله بیست و هشتم مورخ 96/07/29

1- آقای مهندس ابوالفضل آملی

2- آقای مهندس محمد محمدی

3- آقای مهندس محسن بنایی راد

4- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

5- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

6- آقای مهندس حمید تلک آبادی

7- خانم مهندس معصومه سادات توحیدی کاشانی

8- خانم مهندس لیلا فخری نیاسر

 

* قرعه کشی مرحله بیست و هفتم مورخ 96/07/01

1- آقای مهندس امید شریعتی زاده

2- آقای مهندس مهدی حیدری

3- آقای مهندس جعفر دلداده

4- آقای مهندس سروش دیدبان

5- آقای مهندس امیرمنصور پگاه

6- خانم مهندس شیرین تجملی

 

* قرعه کشی مرحله بیست و ششم مورخ 96/06/05

1- آقای مهندس عباس شریعت آرا

2- آقای مهندس سیدمحمود واسعی کاشانی

3- آقای مهندس محمد حسین کوشا

4- آقای مهندس احمدرضا ترک آبادی

5- آقای مهندس هادی مزدیان فرد

6- خانم مهندس هانیه حسنی

7- خانم مهندس حوریه عبدی ابیانه

 

* قرعه کشی مرحله بیست و پنجم مورخ 96/04/31

1-آقای مهندس حسین حسامی نیاسر

2-آقای مهندس محمود تعظیمی فر

3- آقای مهندس محمد حسین کوشا

4- آقای حمید رضا احمدی زاد

5- آقای دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

6-آقای مهندس ابوالفضل محمدی

7-آقای مهندس عبدالله شمس الهی

8-آقای مهندس سروش دیدبان

9-آقای مهندس امید شریعتی زاده

10-آقای مهندس مسعود مبینی

 

 

* قرعه کشی مرحله بیست و چهارم مورخ 96/03/29

1- آقای مهندس حمید تلک آبادی

2- آقای مهندس وحید صادق زاده مرقی

3- آقای مهندس علی اصغر رمضانپور

4- آقای مهندس ابوالفضل اخوان حجازی

5- آقای مهندس محمدعلی پیراسته

6- آقای مهندس مصطفی نگهبان

7- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

 

 

* قرعه کشی مرحله بیست و سوم مورخ 96/02/27

1- آقای مهندس علی اخوان ارمکی

2- خانم مهندس سمیه ریاضی

3- آقای مهندس احمد عزیزی نیاسر

4- آقای مهندس مهدی عطاریه

5- آقای مهندس محمد رعیت

6- آقای مهندس حمیدرضا مدیحی

7- آقای مهندس وحید نصیری

 

* قرعه کشی مرحله بیست و دوم مورخ 96/01/27

1- خانم مهندس فرشته اربابی

2- آقای مهندس جمال اعتمادی نیا

3- آقای مهندس عباس اکرامی

4- آقای مهندس حمیدرضا حقی کاشانی

5- آقای مهندس محمدرضا جساس

6- خانم مهندس راحله مهدوی منش

7- خانم مهندس الهام بسیطی

8- آقای مهندس مجتبی رخش ماه

9- آقای مهندس علی اصغر رمضانپور

10- آقای مهندس محمدتقی شمس الهی

11- آقای مهندس عبداله شمس الهی

12- آقای مهندس سیدمجید فاضل

13- آقای مهندس ابوالفضل مدنی

14- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

15- آقای مهندس مصطفی نگهبان

 

* قرعه کشی مرحله بیست و یکم مورخ 95/10/21

1- آقای مهندس عباسعلی پرهیزکاری

2- آقای مهندس هادی اقبالی

3- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

4- آقای مهندس حمیدرضا حقی کاشانی

 

* قرعه کشی مرحله بیستم مورخ 95/09/29

1- آقای مهندس علی ترنجی نژاد

2- آقای مهندس محمد دهقانی یزدلی

3- آقای مهندس عبداله شمس اللهی

4- آقای مهندس سیدعلی اصغر طبائی فرد

 

----------------------------------

* قرعه کشی مرحله نوزدهم مورخ 95/08/26

1- آقای مهندس هادی اقبالی

2- آقای مهندس تقی بهمنی

3- آقای مهندس عباس سپهری

4- آقای مهندس محسن شمس

5- آقای مهندس محمدجواد ظهیری

6- آقای مهندس امیرحسین قیصری

7- آقای مهندس حمیدرضا مدیحی

-------------------------------------------

 

* قرعه کشی مرحله هیجدهم مورخ 95/07/26

1- آقای مهندس علی رضازاده کاشانی

2- آقای مهندس عباس سپهری

3- آقای مهندس سیدمجتبی شفیعی مطهر

4- آقای مهندس احمد صباغیان

5- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

6- آقای مهندس مجید لطفی

7- آقای مهندس ابوالفضل محمدی

8- آقای مهندس مجتبی مهران

9- خانم مهندس محبوبه هوشیار

 

--------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله هفدهم مورخ 95/06/20

1- آقای مهندس عباس شریعت آرا

2- آقای مهندس علیرضا تشکر

3- آقای مهندس ناصر اعتصام فر

4- آقای مهندس امیر دانش

5- آقای مهندس حمیدرضا کریم

6- آقای مهندس محمد علی فتاحی

7- آقای مهندس مجید معیری

8- آقای مهندس علیرضا پورمهر

9- آقای مهندس سید مجید فاضل

 

* قرعه کشی مرحله شانزدهم مورخ 95/05/18

1- آقای مهندس شهاب افاضت

2- آقای مهندس محمدرضا پوران

3- آقای مهندس حمید تلک آبادی

4- آقای مهندس غلامرضا حسنی مقدم

5- آقای مهندس امیر دانش

6- آقای مهندس بابک فخیمی

7- آقای مهندس محمود فردوسی نژاد

8- آقای مهندس سیدمهدی مرتضوی

9- خانم مهندس مریم نیک روش آرانی

10- خانم مهندس زهره یادگاری

 

* قرعه کشی مرحله پانزدهم مورخ 95/04/13

1- آقای مهندس داوود ابریشمی مقدم

2- آقای مهندس مجید باباولیان فرد

3- آقای مهندس مسعود خرم آبادی

4- آقای مهندس حسین خرم آبادی

5- آقای مهندس علی رحیمی نصر آبادی
6- آقای مهندس علی اکبر عدالتی

7- خانم مهندس الهام بسیطی

8- آقای مهندس سید مهدی میری خمبی

9- آقای مهندس محسن نصیحت گزار

 

* قرعه کشی مرحله چهاردهم مورخ 95/02/29

1- آقای مهندس علی ترنجی نژاد

2- آقای مهندس حمید تلک آبادی

3- آقای مهندس حمیدرضا حمامی نصر آبادی

4- آقای مهندس ابوالفضل خاندایی قمصری

5- آقای مهندس امیرحسین رستمی

6- آقای مهندس محمد تقی طاهرزاده

7- خانم مهندس ساعده عالمی ارانی

8- آقای مهندس محمدرضا عبداله زاده

9- خانم مهندس لیلا فخری نیاسر

10- آقای مهندس امیر حسین قیصری

11- آقای مهندس هادی محبتی

 

 

 

* قرعه کشی مرحله سیزدهم مورخ 95/01/15

1- آقای مهندس علی اخوان ارمکی

2- آقای مهندس محمدرضا بابایی

3- آقای مهندس امیر بلوری

4- آقای مهندس محمدصابر خسروی

5- آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

6- خانم مهندس مسعود دانشیار

7- آقای مهندس جعفر دلداده

8- آقای مهندس محمد دیداری نوش آبادی

9- آقای مهندس سیدمرتضی سیدی سعادتی

10- آقای مهندس سیدمحمدرسول سیدی

11- آقای مهندس غلامرضا سلیمانی جعفری

12- آقای مهندس مسعود شایگان فر

13- آقای مهندس حسین صباغیان (203033265)

14- آقای مهندس سیدمجتبی فاضل

15- آقای مهندس محمدحسین قپانی فرد

16- آقای مهندس علی قطان کاشانی

17- آقای مهندس امیرحمزه معراجی پور

18- خانم مهندس محبوبه هوشیار

19- آقای مهندس سیدمصطفی یوسفی خزاقی

 

 

* قرعه کشی مرحله دوازدهم مورخ 94/09/30

(تسهیلات با بازپرداخت 12 ماهه):

1- آقای مهندس سیدمحمدحسین مسعودی مقدم

2- آقای مهندس محمدرضا اشکشی

3- آقای مهندس محمدعلی آخرتی

4- آقای مهندس علیرضا کوچک زاده

5- آقای مهندس امیرحسین شعبانی

6- خانم مهندس منا چناری

7- آقای مهندس حسین جساس

8- آقای مهندس حمیدرضا حاج مبینی

9- آقای مهندس علی لقمان

10- آقای مهندس علی اخوان ارمکی

11- آقای مهندس جمال اعتمادی نیا

12- آقای مهندس ماشاءاله باقی

13- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی

 

(تسهیلات با بازپرداخت 18 ماهه):

1- آقای مهندس مهدی حیدری

2- آقای مهندس ابوالفضل مدنی

3- آقای مهندس بهروز بوستانی

4- آقای مهندس عباس شریعت آرا

5- آقای مهندس جمال اعتمادی نیا

6- آقای مهندس علیرضا تشکر

7- آقای مهندس احمد صباغیان

8- آقای مهندس محمد رعیت علی آبادی

9- آقای مهندس ابوالفضل حلوایی نیاسر

10- خانم مهندس فرشته اربابی

11- آقای مهندس عباس اکرامی

 

           -------------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله یازدهم مورخ 94/07/29

1- آقای مهندس عباس اکرامی

2- آقای مهندس علی حیدری

3- آقای مهندس مهدی خدایی فینی

4- آقای مهندس حسین خیامی پور

5- آقای مهندس مرتضی دشتی زاده

6- آقای مهندس مصطفی رضازاده

7- آقای مهندس امیرحسین رحمانی پور

8- آقای مهندس حمید سبزی کاشانی

9- آقای مهندس محمدرضا سلیمانی

10- آقای مهندس حمیدرضا شاه زیدی دیزچه

11- آقای مهندس محمدرضا صباغیان

12- آقای مهندس عباس فخاری فینی

13- آقای مهندس امیرحسین قیصری

14- آقای مهندس محمدحامد محسنی فاضل

15- آقای مهندس مرتضی هاشمیان

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله دهم مورخ 94/06/28

1- آقای مهندس ابراهیم آقابیکی آرانی

2- آقای مهندس محمدرضا جساس

3- آقای مهندس حمیدرضا حامدیان

4- آقای مهندس غلامرضا حسنی مقدم

5- آقای مهندس سروش دیدبان

6- آقای مهندس علی زید

7- آقای مهندس محمود سلیمانی

8- آقای مهندس مهدی شعرباف

9- آقای مهندس سیدحامد عزیزی کاشی

10- آقای مهندس مهدی عطاریه 

11- آقای مهندس مجید غلامرضاپور

12- خانم مهندس لیلا فخری نیاسر

13- آقای مهندس محمد کریمی طاهری

14- آقای مهندس علی فروغی

15- آقای مهندس حمیدرضا کوه پیما

16- آقای مهندس مرتضی محب

17- آقای مهندس محسن محب

18- آقای مهندس سیدمحمد مرصعی

19- آقای مهندس حسین نورمحمدی

20- آقای مهندس مهدی رضایی

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله نهم مورخ 94/05/13

1- آقای مهندس تقی بهمنی

2- آقای مهندس سیدمهدی سیدی (2050011534)

3- آقای مهندس جعفر دلداده

4- آقای مهندس هانی صالحین

5- آقای مهندس عباس سپهری

6- آقای مهندس محمدرضا شومالی

7- آقای مهندس محمدحسین قپانی فرد

8- آقای مهندس محمد غلامرضاپور

9- آقای مهندس هادی خوبی

10- آقای مهندس احسان جساس 

11- آقای مهندس هادی یوسفیان

12- آقای مهندس مهدی شکوه فر

13- آقای مهندس سعید بهنیا

14- آقای مهندس سیدحسن طباطبایی

15- خانم مهندس شیرین تجملی

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله هشتم مورخ 94/04/15

1- آقای مهندس محسن فخریه کاشان

2- آقای مهندس یداله صفوی

3- آقای مهندس حمیدرضا غفاری نژاد

4- آقای مهندس عباس شریعت آرا

5- آقای مهندس عباسعلی یاسمی

6- خانم مهندس فاطمه غفاریان 

7- آقای مهندس مهدی وطنخواه 

8- آقای مهندس علی ترنجی نژاد 

9- آقای مهندس محمد بدیعی

10- آقای مهندس ابوالفضل مسعودی 

11- آقای مهندس امیدرضا صالحون

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله هفتم مورخ 94/03/16

1- آقای مهندس سامر عبدالهی

2- خانم مهندس سیده معصومه ساداتی لمردی

3- آقای مهندس علی اصغر فلاح جوشقانی

4- آقای مهندس محمدتقی طاهرزاده

5- آقای مهندس امیرحسین زاهدی

6- آقای مهندس علیرضا عابدی شیرازانی 

7- آقای مهندس محمدرضا تصویری 

8- آقای مهندس محمدعلی پیراسته 

9- آقای مهندس علی اصغر طبایی فرد 

10- خانم مهندس فرشته اربابی 

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله ششم مورخ 94/02/13

1- آقای غلامرضا آقاولی ( شماره عضویت 4321-300-20)

2- آقای عباس اسمعیلی ( شماره عضویت 4056-400-20)

3- آقای ذبیح اله خوبی آرانی ( شماره عضویت 2575-300-20)

4- آقای محمدجواد ظهیری ( شماره عضویت 5818-300-20)

5- آقای جابر عامل اردستانی ( شماره عضویت 9405-400-20)

6- آقای حسین فخاری فینی  ( شماره عضویت 17940-410-20)

7- آقای محمدحسن فرشچی  ( شماره عضویت 7686-300-20)

8- آقای جواد فلاح  ( شماره عضویت 17482-300-20)

9- آقای احسان کافی زاده  ( شماره عضویت 3402-300-20)

10- آقای هادی منصف  ( شماره عضویت 18500-300-20)

 

----------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله پنجم مورخ 94/01/23

1- آقای امیر بلوری ( شماره عضویت 9201-300-20)

2- آقای سیدرضا حسینی راوندی ( شماره عضویت 19998-300-20)

3- آقای ابوالفضل حلوایی نیاسر ( شماره عضویت 9684-510-20)

4- آقای علی اصغر حیدرزاده کاشانی ( شماره عضویت 11847-400-20)

5- آقای حسین خرم آبادی ( شماره عضویت 2479-300-20)

6- آقای محمد خوبی  ( شماره عضویت 18861-300-20)

7- آقای مرتضی رشیدی  ( شماره عضویت 7793-300-20)

8- آقای عباس صمدیان مقدم  ( شماره عضویت 4001-300-20)

9- آقای بابک فخیمی  ( شماره عضویت 3402-300-20)

10- آقای علیرضا مصدقیان  ( شماره عضویت 8658-500-20)

 

----------------------------------------------------------------------------------

* قرعه کشی مرحله چهارم مورخ 93/12/09

1- خانم الهام بسیطی ( شماره عضویت 10646-100-20)

2- آقای حامد عبدلی ولوجردی ( شماره عضویت 24502-0-4-20)

3- آقای حمیدرضا منصف ( شماره عضویت 18298-300-20)

4- آقای سیدحمید گلساز ( شماره عضویت 10349-300-20)

5- خانم محبوبه هوشیار ( شماره عضویت 8293-100-20)

6- آقای حمیدرضا مهرزادگان  ( شماره عضویت 3882-400-20)

7- آقای احمد شاه بالایی  ( شماره عضویت 2969-300-20)

8- آقای حمزه زین الدینی  ( شماره عضویت 24104-500-20)

9- آقای محمد رعیت علی آبادی  ( شماره عضویت 9485-500-20)

10- آقای محسن کمیلیان  ( شماره عضویت 14278-400-20)

-----------------------------------------------------------------------------------

 

* قرعه کشی مرحله سوم مورخ 93/11/09

1- آقای بهروز بوستانی ( شماره عضویت 4728-300-20)

2- آقای امیرهادی چاپی نوش آبادی ( شماره عضویت 18859-300-20)

3- آقای حسن صبوری ( شماره عضویت 11169-500-20)

4- آقای علی اکبر عدالتی ( شماره عضویت 9877-500-20)

5- آقای سیدروح اله عمارتی ( شماره عضویت 7156-410-20)

6- آقای علی قطان کاشانی  ( شماره عضویت 2454-300-20)

7- خانم مهشید کریم  ( شماره عضویت 14277-500-20)

8- آقای ابوالفضل محمدی  ( شماره عضویت 4239-400-20)

9- آقای حسین معین پور  ( شماره عضویت 17084-300-20)

10- آقای محسن نصیحت گزار  ( شماره عضویت 7163-400-20)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

* قرعه کشی مرحله دوم مورخ 93/10/09

1- آقای وحید حاجی رحیمی ( شماره عضویت 10812-300-20)

2- آقای هانی خداوردیان ( شماره عضویت 23623-300-20)

3- آقای مهدی دارایی نژاد ( شماره عضویت 3592-300-20)

4- آقای امیر دانش ( شماره عضویت 7411-300-20)

5- آقای محمد مس فروش ( شماره عضویت 10717-300-20)

6- آقای مصطفی نگهبان  ( شماره عضویت 6014-300-20)

 

---------------------------------------------------------------------------

 

* قرعه کشی مرحله اول مورخ 93/09/09

1- آقای احمد اشرفی نوش آبادی ( شماره عضویت 3182-300-20)

2- آقای ناصر اعتصام فر ( شماره عضویت 5862-300-20)

3- آقای محمدحسین تجملی ( شماره عضویت 11741-300-20)

4- آقای علیرضا تشکر ( شماره عضویت 6205-300-20)

5- آقای علی شهره مطلق ( شماره عضویت 6983-500-20)

6- آقای احمد صباغیان بیدگلی ( شماره عضویت 11578-410-20)

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید