دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی

خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی

به منظور تعیین خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی ساختمانها، در تاریخ 1393/02/23 جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان نظام مهندسی کاشان، شهرداری کاشان و سازمان آتش نشانی کاشان در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان تشکیل گردید و موارد لازم الاجرا در خصوص ضوابط ایمن سازی ساختمانها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. متن صورتجلسه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید