جمعه 10 آذر 1402 1 دسامبر 2023

خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی

خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی

به منظور تعیین خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی ساختمانها، در تاریخ 1393/02/23 جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان نظام مهندسی کاشان، شهرداری کاشان و سازمان آتش نشانی کاشان در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان تشکیل گردید و موارد لازم الاجرا در خصوص ضوابط ایمن سازی ساختمانها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. متن صورتجلسه به شرح ذیل می باشد:

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید