یکشنبه 12 تیر 1401 3 ژولای 2022

ورزشی

ورزشی

  مجموعه تایم های ورزشی جهت استفاده اعضا (به صورت رایگان)

 --** فوتسال **--

شنبه ها : ساعت 8:20 تا 10 شب.

خیابان زیارتی- کوی جنب دبیرستان تیزهوشان - سالن شهید شکرریز

 

دوشنبه ها : ساعت 9:20 تا 10:40 شب.

سالن ورزشی تختی

              

 --** والیبال آقایان**--

یکشنبه ها : ساعت 8:20 تا 9:40 شب.

چهارشنبه ها : ساعت 7 تا 8:20 شب.

 

 خیابان زیارتی- کوی جنب دبیرستان

تیزهوشان - سالن شهید شکرریز

 

--** تنیس روی میز **--

چهارشنبه ها : ساعت 8 تا 9:30 شب.

همراه با مربی آموزشی

خیابان شهید بهشتی- کوی شهید رافضی - مجموعه ورزشی امام مهدی عج

 

--** استخر و سونا **--

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید