چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

دوره های آموزشی ارتقاء پایه

دوره های آموزشی ارتقاء پایه

دفتر نمایندگی کاشان با مساعدت واحد آموزش سازمان استان در نظر دارد دوره های آموزشی ارتقاء پایه را جهت اعضای رشته عمران مطابق برنامه زیر برگزار نماید:

متقاضیان شرکت در دوره که طی فراخوان قبلی واجد شرایط گردیده و ازطریق پیامک دعوت به ثبت نام گردیده اند جهت ثبت نام می بایست حداکثر لغایت 1394/04/11 شهریه دوره را به حساب جاری 1604060830 عهده بانک تجارت به نام نظام مهندسی کاشان، پرداخت نموده و اصل فیش آنرا به این دفتر تحویل نمایند.

(قابل پرداخت در دفتر نظام مهندسی کاشان توسط کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب)

 

* مهلت ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

* مکان برگزاری دوره ها متعاقبا اعلام می گردد.

 

شهریه دوره های سه به دو نظارت            3،200،000 ریال

شهریه دوره های دو به یک نظارت             4،800،000 ریال

شهریه دوره های سه به دو محاسبات       7،200،000 ریال

 

 

 --** برنامه دوره های آموزشی ارتقاء پایه**--

1- دو به یک نظارت (عمران)

2- سه به دو نظارت (عمران)

3- سه به دو محاسبات (عمران)

 

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید