دوشنبه 27 فروردین 1403 15 آوریل 2024

اعلام نتایج آزمون مبحث 17

اعلام نتایج آزمون مبحث 17

اسامی قبول شدگان در آزمون مبحث 17 مقررات ملي ساختمان  (بازرسي گاز)

 

1

ابریشمی مقدم

داود

2041000974

2

بوذري

سيدحسين

2040001262

3

بهفرد

امیرحسین

2040000967

4

تسليمي

محمدرضا

2041000484

5

تك پر

سيدمرتضي

1041001573

6

تك پر

محمد

2041000612

7

دانشيار

مسعود

2041000585

8

رعیت

مهرداد

2041000683

9

رمضانپور

علي اصغر

20400011160

10

ستار

علی

2040001151

11

ستاری

محمود

 

12

سجودي

سيدابوالفضل

2040001270

13

سلحشور

سیدعلیرضا

2041000801

14

سلطانی مطلق

جابر

2040001589

15

سليماني جعفري

غلامرضا

2040001314

16

شفیعی مطهر

سیدمجتبی

204000165

17

صباغيان بيدگلي

احمد

2041000565

18

عامل اردستانی

جابر

2040001305

19

عبدالشاه

مجید

2040001489

20

عبدلی ولوجردی

حامد

2040001536

21

غفارزاده مرقی

محمدجواد

1041001618

22

غلامي علوي

امير

2041000265

23

فتاحی

مجتبی

2041000452

24

فخار

احمد

2040000832

25

فخاری فینی

حسین

2041000550

26

فدایی

ایمان

2041000587

27

قپاني فرد كاشاني

محمدحسين

2041000507

28

قدیریان آرانی

عباس

2040001516

29

قطبي

جواد

2040000734

30

قیصری

امیرحسین

2041001109

31

قیصری آرانی

فرهاد

1040011554

32

کاشانی نهاد

حبیب اله

2040001491

33

کمیلیان

محسن

2040001101

34

لطفی

مجید

2040001557

35

محلوجی بیدگلی

محمدجابر

2040001397

36

مسعود

سیدمحسن

2040000783

37

معتقدي فرد

محمدرضا

2040001239

38

مهرزاد

رضا

2041001008

39

نوري بيدگلي

حسنعلی

3340000235

40

نصیحت گزار

محسن

2040000742

41

يوسف زاده

سیدمصطفی

2040000906

42

قاسمی

حسن

-

 

برنامه ریزی های مربوط به دوره کارآموزی متعاقبا اعلام خواهد شد

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید