دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

ضوابط اولیه طراحی معماری

ضوابط اولیه طراحی معماری

قابل توجه دفاتر مهندسی طراحی:

 

مقتضی است طراحان نقشه های معماری  در طراحی نقشه ها موارد زیر را رعایت نمایند:

 

1- دسترسی ها، معابر پیرامون، جهت شمال، جهت قبله و نیز محل استقرار زیربنا در سایت پلان مشخص گردد.

 

2- محوربندی ستون ها بر روی پلان معماری طبقات، ترسیم شده و کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی و  فایل های کامپیوتری مربوطه آنها، از نظر محور بندی ستون ها مطابقت نمایند.

 

3- محورها و کدهای ارتفاعی در نماها و مقاطع نمایش داده شوند.

 

4- مقاطع در دو جهت به نحوی که حداقل یکی از آنها از دستگاه راه پله عبور نماید، ترسیم شوند.

 

5- ترسیم نما از تمام جبهه های نمایان ساختمان.

 

6- پیش بینی داکت های تأسیساتی برای سرویس ها و محل های آبریز در کلیه طبقات لازم.

 

7- پیش بینی نورگیر و تهویه مناسب برای فضاهای اصلی و اتاق خواب ها.

 

8- نمایش اندازه گذاری در پلان پارکینگ ها و رعایت اندازه های استاندارد در ابعاد و مسیرهای مربوط به آن.

 

9- در خصوص ارائه جزئیات راه پله، علاوه بر نمایش آن در پلان معماری هر طبقه، یک پلان از فضای راه پله با مقیاس 1:10 به همراه یک برش از آن با مقیاس 1:10 بصورت جداگانه، در نقشه های معماری ترسیم گردد.

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید