چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

گزارش جلسه مشترک با اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان

گزارش جلسه مشترک با اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان

پیرو گزارشات واصله از سوی تعدادی از اعضای دفتر نمایندگی ، همچنین مشاهدات انجام گرفته در سطح شهر کاشان ، مشخص گردید که برخی بنگاه های مشاور املاک و یا سایر صنوف ، اقدام به درج عناوین غیر مرتبط با شرح وظایف قانونی ایشان ، نموده اند . لذا در راستای حمایت از دفاتر مهندسی طراحی و اعضای محترم دفتر ، پیرو دعوت دفتر نمایندگی نظام مهندسی کاشان مورخ 94/8/15، جلسه ای در مورخ 94/8/18 در محل دفتر نمایندگی کاشان برگزار گردید که صورتجلسه مذکور به شرح ذیل می باشد:

 

* مقرر گردید اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان نسبت به درج عنوان مشاورین املاک مطابق شرح وظائف  و اختیارات قانونی ایشان اقدام نماید .

 

* مقرر گردید اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان و بازرسی و نظارت بر اصناف کاشان ضمن اطلاع رسانی به مشاورین املاک ، نسبت به اصلاح عناوین درج شده توسط ایشان ( طراحی ، نظارت ، اجرا و ......) درمحل بنگاه ، که مغایر با شرح وظایف قانونی ایشان می باشد ، اقدام نماید .

 

حاضران درجلسه :

 

آقای مهندس عابدی ( بازرسی و نظارت بر اصناف کاشان )

آقای مهندس دواتگران ( اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان )

آقای مهندس علیرضا نیکخواه ( دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان )

آقای مهندس سید مجید فاضل ( دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان )

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید