جمعه 10 آذر 1402 1 دسامبر 2023

گزارش جلسه مشترک با اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان

گزارش جلسه مشترک با اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان

پیرو گزارشات واصله از سوی تعدادی از اعضای دفتر نمایندگی ، همچنین مشاهدات انجام گرفته در سطح شهر کاشان ، مشخص گردید که برخی بنگاه های مشاور املاک و یا سایر صنوف ، اقدام به درج عناوین غیر مرتبط با شرح وظایف قانونی ایشان ، نموده اند . لذا در راستای حمایت از دفاتر مهندسی طراحی و اعضای محترم دفتر ، پیرو دعوت دفتر نمایندگی نظام مهندسی کاشان مورخ 94/8/15، جلسه ای در مورخ 94/8/18 در محل دفتر نمایندگی کاشان برگزار گردید که صورتجلسه مذکور به شرح ذیل می باشد:

 

* مقرر گردید اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان نسبت به درج عنوان مشاورین املاک مطابق شرح وظائف  و اختیارات قانونی ایشان اقدام نماید .

 

* مقرر گردید اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان و بازرسی و نظارت بر اصناف کاشان ضمن اطلاع رسانی به مشاورین املاک ، نسبت به اصلاح عناوین درج شده توسط ایشان ( طراحی ، نظارت ، اجرا و ......) درمحل بنگاه ، که مغایر با شرح وظایف قانونی ایشان می باشد ، اقدام نماید .

 

حاضران درجلسه :

 

آقای مهندس عابدی ( بازرسی و نظارت بر اصناف کاشان )

آقای مهندس دواتگران ( اتحادیه صنف مشاورین املاک کاشان )

آقای مهندس علیرضا نیکخواه ( دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان )

آقای مهندس سید مجید فاضل ( دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان )

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید