یکشنبه 13 اسفند 1402 3 مارس 2024

برگزاری کوهگشت خانوادگی

برگزاری کوهگشت خانوادگی

نظام مهندسی کاشان در نظر دارد نخستین کوهگشت خانوادگی را با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، ویژه اعضای این دفتر و خانواده های محترم ایشان برگزار نماید. لذا از همه اعضای محترم دعوت به عمل می آید که به همراه خانواده خود در این برنامه مفرح و با نشاط شرکت نمایند.

زمان : جمعه 10 دیماه 95

مکان : خزاق

تجمع جهت عزیمت گروهی : ساعت 8 صبح روز جمعه ، میدان 15 خرداد

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید