دوشنبه 27 فروردین 1403 15 آوریل 2024

فراخوان ثبت نام دوره صلاحیت اجرا در کاشان

فراخوان ثبت نام دوره صلاحیت اجرا در کاشان

قبول شدگان آزمون صلاحیت اجرا که در پشت پروانه اشتغال آنها این صلاحیت درج نشده است، جهت ثبت نام و شرکت در این دوره ها حداکثر تا پایان آبانماه ۹۶ به نظام مهندسی کاشان مراجعه نمایند.

 * هزینه دوره : ۴۷۹۶۰۰ تومان.

** مدت زمان دوره : ۷۶ ساعت.

 تاریخ برگزاری کلاسها متعاقبا اعلام می گردد.

-- صدور گواهی نامه صلاحیت اجرا منوط به ثبت نام دوره ها طی مدت مقرر، شرکت در کلاس ها و موفقیت در آزمونهای مربوطه می باشد.

تاریخ : 1396/09/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید