دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

ضوابط آتش نشانی ساختمانهای مسکونی

ضوابط آتش نشانی ساختمانهای مسکونی

دستورالعمل ساختمان گروه الف

 

دستورالعمل ساختمان گروه ب

 

دستورالعمل ساختمان گروه ج

 

دستورالعمل ساختمان گروه د

 

دستورالعمل ساختمان تصرف کسبی (تجاری)

 

اهم ضوابط ایمنی معماری

غللغعغا

 

 

--** تأسيسات مكانيكي اطفاء حريق ساختمان مسكوني شهر کاشان (جعبههاي F) **--

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید