یکشنبه 12 تیر 1401 3 ژولای 2022

دریافت متن قرارداد نظارت و طراحی

تاریخ : 1397/07/25بازدید : 4584نویسنده : مدیر

بیمه نامه گروهی مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب

دفتر نمایندگی کاشان پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مختلف بیمه و اخذ چندین استعلام از ایشان، سرانجام با شرکت بیمه البرز در خصوص خرید بیمه نامه گروهی مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب با شرایط زیر به توافق رسید: 

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 3849نویسنده : مدیر

بایدها و نبایدها

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 3993نویسنده : مدیر