شنبه 5 مهر 1399 26 سپتامبر 2020

کاشان حوزه امتحانى آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 96

به استحضار مى رساند حوزه امتحانى آزمون ورود به حرفه مهندسان سال ٩٦ به غير از شهر اصفهان، در شهر كاشان نيز به طور همزمان تعیین شده است.

تاریخ : 1396/09/05بازدید : 661نویسنده : مدیر

انتخابات دفتر نمایندگی

بر اساس نظامنامه « نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها » به شماره نامه 26893/ش م مورخ 95/08/03 مصوب شورای مرکزی، انتخابات هیئت اجرایی این دفتر برگزار می گردد.

تاریخ : 1396/09/05بازدید : 622نویسنده : مدیر

کنفرانس ملی معماری و انرژی

دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی، 6 و 7 اردیبهشت 96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار می گردد.

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 682نویسنده : مدیر

برگزاری کوهگشت خانوادگی

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 680نویسنده : مدیر

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 686نویسنده : مدیر

ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی

تاریخ : 1396/09/04بازدید : 1811نویسنده : مدیر