شنبه 5 مهر 1399 26 سپتامبر 2020

برگزاری دوره آموزش مبحث هفدهم (بازرسی گاز)

دفتر نمایندگی کاشان با مساعدت اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نظر دارد دوره آموزش مبحث هفدهم (بازرسی گاز) را به مدت 24 ساعت و مطابق برنامه زیر جهت اعضای رشته تأسیسات مکانیک ، برگزار نماید.

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 814نویسنده : مدیر

دوره آموزشی ETABS پیشرفته

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان کاشان در نظر دارد دوره آموزشی ETABS پیشرفته، تحلیل طیفی و طراحی به روش LRFD را به مدت 48 ساعت و مطابق برنامه زیر جهت اعضای دفتر، برگزار نماید.

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 635نویسنده : مدیر

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

فهرست دفاتر مهندسی

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 15007نویسنده : مدیر

خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی

به منظور تعیین خط مشی اجرایی نمودن ضوابط ایمن سازی ساختمانها، در تاریخ 1393/02/23 جلسه هماهنگی با حضور نمایندگان نظام مهندسی کاشان، شهرداری کاشان و سازمان آتش نشانی کاشان در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کاشان تشکیل گردید

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 437نویسنده : مدیر

دوره بازآموزی مبحث ششم و استاندارد 2800

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان کاشان در نظر دارد دوره بازآموزی مبحث ششم و استاندارد 2800 را به مدت 40 ساعت و مطابق برنامه زیر جهت اعضای رشته عمران، برگزار نماید.

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 480نویسنده : مدیر

دوره آموزشی ارتقاء پایه مهندسی

دفتر نمایندگی نظام مهندسی کاشان به منظور ارتقاء پایه مهندسی اعضاء، در صورت تکمیل حد نصاب متقاضیان اقدام به تشکیل دوره های آموزشی ارتقاء پایه می نماید. با عنایت به تکمیل حدنصاب مذکور در مورد ارتقاء پایه سه به دو نظارت در رشته عمران، کلاسهای دوره مذکور مطابق برنامه ذیل برگزار می گردد.

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 632نویسنده : مدیر